Reguleringsplaner under behandling

Siljan

 


 
 

Plan Id

Plan for: Plantype: Planfase:

38

Heiveien boligområde Detaljregulering Varslet

33

Boligområde på Tudal Detaljregulering offentlig ettersyn

36

Heivannet hyttefelt Reguleringsplan Utarbeiding av forslag

35

Solvika Reguleringsplan Utarbeiding av forslag

34

Del av Granli Reguleringsplan Utarbeiding av forslag