Reguleringsplaner under behandling

Siljan


Reguleringsplan for område ved Solvika i Siljan
Bakgrunn:

Eier av campingplass ønsker å utvide campingplassen og gjøre noen endringer med oppstillingsplasser for biler og skille arealer for allmennhetens bruk fra arealer til campinggjester.

   
Fase i prosessen:
Utarbeiding av forslag
Planlagt fremdrift ved oppstart: Levere forslag til 1. gangs behandling i løpet av januar
Eksisterende planstatus Regulert

Forslagstiller: Bent Gurholt og Odd Anders Fjeld
Plankontor: Sigurd Ole Ruud
Dato for forhåndskonferanse:
Referat fra forhåndskonferansen:
07.09.07
Referat fra forhåndskonferanse
Varslet: Varselannonse
Varslingsliste
Kart
 
Innspill til varsel: Gi innspill (e-post)
Innkomne innspill
Planforslag Beskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Sjekkliste
 
 
1. gangsbehandling Administrasjonens innstilling og vedtak
Dokumenter til offentlig ettersyn Beskrivelse
Plankart alt 1
Plankart alt 2
Bestemmelser
 
Frist for innspill etter off. ettersyn  

Innkomne innspill offentlig ettersyn

Merknader til plan for off. ettersyn Gi egen uttalelse til planforslaget
 
2. gangs behandling (dato) Vedtak planutvalget
Stadfesta plan Plankart
Bestemmelser